Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. augusta 1999

Túžobne som čakal na Hospodina, a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie. Strata snov a túžob je smrteľná nemoc. Je to oddelenie sa od cieľa, ktorý priťahuje a formuje našu silu k výkonom pre jeho dosiahnutie. Sila, ktorá nie je formovaná, sa stráca a rozkladá v ničotu. Žena, ktorá by nebola prišla za Ježišom s túžbou a snom o uzdravení, by nebola bývala uzdravená. Možno by celý zvyšok života prenariekala a sužovala sa. Ale ona snívala o uzdravení, o Ježišovi, ktorý jej pomôže, túžila sa s Ním stretnúť. A stalo sa. Kto sníva a túži, ten zápasí, snaží sa, ide za cieľom, ktorý sa mu zjavil v jeho snoch a túžbach. Dostať sa do Božej blízkosti je tiež vecou snov a túžob. Hospodin sa nikomu nevnucuje. Skláňa sa k tomu, kto čaká, prichádza tam, kde je srdce naplnené túžbou. Kto spí a komu zhasla lampa - ako tým družičkám, ktoré nedočkali ženícha - lampa túžobného očakávania, ten sa nebude radovať zo stretnutia. Aby Pán vyslyšal, musí najskôr človek volať. Nemali by sme sa sťažovať, že sme neboli vypočutí, keď sme nevolali.