Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. augusta 1999

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Škodlivá dobrota. Dobrota, ktorá spôsobuje škodu. Aké je to dobro? Aký má zmysel? Nestáva sa práve tým, že je priveľmi dobré, zlom? Priveľa ohňa znamená požiar, priveľa vody znamená záplavy, priveľa jedla znamená obžerstvo, priveľa alkoholu znamená opilstvo a tak ďalej a tak podobne až po to známe: Všetkého veľa škodí. Je náš Boh priveľmi dobrý, keď sa Jeho milosrdenstvo rozprestiera na všetko Jeho stvorenie? Otec bol dobrý voči synovi, keď mu dal dedičstvo a on odišiel do sveta, kde ho premárnil. Otcova dobrota spôsobila zlo, lebo syn dopadol až na dno. Nemal ho pred takým pádom zachrániť tým, že by bol na neho na začiatku zlý a nedal mu dedičstvo? Otcova zdanlivo priveľká dobrota však spôsobila, že syn nakoniec pochopil a porozumel, kde je ten správny poriadok a kde sa dá dobre žiť. Nebeský Otec nie je priveľmi dobrý, aj keď Mu to niekedy vyčítame, lebo je dobrý nielen voči nám, ale aj voči tým, ku ktorým my nechceme byť dobrí. On je proste dobrotivý ku všetkým pre dobro všetkých.