Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. augusta 1999

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočišťom. Sebapreceňovanie, sebauspokojovanie, sebapodceňovanie. Ktorý postoj voči sebe samému je správny? Asi ten, ktorý neostane len pri sebe a ktorý pochopí, že človek nikdy nie je sám a nemá sa kam skryť, nemá kam utiecť pred Hospodinom. Vtedy nebudem posudzovať seba podľa druhých ľudí, nebudem posudzovať seba podľa seba samého, ale vždy budem vnímať sám seba ako toho, kto stále stojí pred Bohom a je v stálom vzťahu k Nemu. Neprecením sa, lebo budem vedieť o svojej nedostatočnosti pred Svätým, nebudem seba uspokojovať, lebo budem vedieť, že som len služobníkom svojho Pána, nebudem sa ani podceňovať, lebo nebudem môcť zabudnúť na Lásku, ktorá sa pre mňa obetovala. To je nádej, ktorá dáva človeku slobodne dýchať a žiť v radosti. A v stálom spoločenstve Pomocníka, ktorý nikdy nespí a nedrieme.