Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. augusta 1999

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich. Slovo, múdrosť, spasenie. Je to rovnaký postup, ako keď sa dieťa naučí čítať a zvykne si skutočne to, čo je napísané, vždy najskôr prečítať. Potom sa raz stane, že má v rukách omylom namiesto lieku fľaštičku s nápisom životu nebezpečné, preto ju odloží a nevezme si z nej kvapky a nepoškodí svoje zdravie. Pri slove, múdrosti a spasení ide o veci duše a ducha. Počúvať a naučiť sa, pokiaľ možno, čo najskôr to, čo nám hovorí Biblia, mať slová Hospodinove v srdci, založiť na nich svoju životnú orientáciu a spoľahnúť sa na túto múdrosť, znamená nakoniec kráčať cestou spasenia a dosiahnuť večnosť. O užitočnosti čítania pre život v civilizovanej spoločnosti dnes málokto pochybuje a aj tí najväčší lenivci sa aspoň čítať a písať naučia. O užitočnosti a potrebe Božieho slova pre život človeka však pochybujú aj veľmi vzdelaní ľudia. Naša múdrosť nie je v ľuďoch. Naša múdrosť je nerozlučne spojená s Ježišom Kristom.