Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. augusta 1999

Vytrhol si moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. Gravitácia = príťažlivosť. Žijeme ňou stále. Zem obieha okolo Slnka vďaka príťažlivej sile, ktorou ju Slnko drží na jej obežnej dráhe. Keď spadneme, zistíme, akou silou na nás Zem pôsobí, koľko našich stavieb by sa zosypalo, keby cez noc prestala zemská príťažlivosť. V akej gravitácii, v akej príťažlivosti žijú naše srdcia, čím sú pútané naše duše? Žijú, myslia, cítia, smerujú k životu alebo k smrti? Kto nepočúva Kristovo slovo, kto neverí Tomu, Kto Ho poslal, ten krúži okolo smrti. Veď čo iné čaká človeka, ktorý žije podľa seba a zo svojich vlastných síl, než jediná istota, ktorou je smrť a hrob - prázdnota a ničota? Kto v Krista verí, má tiež pred sebou smrť a hrob, ale vo viere vie, že to je len údolie, cez ktoré sa dá prejsť a za ktorým sa roztvárajú nekonečné pláne a krajiny života. Uskutočnil sa už v mojom srdci ten prechod z gravitačného poľa smrti do gravitačného poľa života? Ten prechod sa uskutočňuje počúvaním Slova a vierou v Neho.