Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. augusta 1999

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený. Sebestačnosť. Mnohí chcú byť pánmi svojich dní a svojich síl. Nepotrebujú druhých, nepotrebujú nikoho, vystačia si sami. Môže sa človek dlho takto klamať? Niektorí to dokázali a dokážu takmer celý život. Zväčša ale skôr či neskôr, otvorene alebo len tak potajomky - skryto - sám pre seba si človek prizná, že potrebuje blížnych, že nemôže bez nich byť, že by bez nich neprežil. Nie vždy však dochádza k priznaniu, že okrem ľudí potrebujem Hospodina, že bez Neho nemám šancu. Že On nás uzdravuje, že On nás zachraňuje, že On nás nesie z generácie na generáciu - z pokolenia na pokolenie, že bez Neho nie je života, ani jeho darov. Že Ním žijeme, hýbeme sa a trváme a bez Neho neurobíme ani jeden pohyb, lebo bez Neho vlastne niet života. Potrebujeme uzdravenie z našej sebestačnosti. Potrebuje nájsť a každodenne nachádzať cestu pokory a poslušného zaradenia sa do dobrých poriadkov dobrého Pána života.