Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. augusta 1999

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národami. Nejeden človek by mohol rozprávať, čo všetko urobil Hospodin v jeho živote. Niekedy je to radosť a požehnanie, inokedy zas tvrdé skúšky. Ale vždy je to niečo, za čo treba Bohu ďakovať a spievať chvály. A nielen tak potichu, aby to nikto nepočul, aby o tom nikto nevedel, ale naše vďaky a chvály majú počuť aj iní ľudia, aby aj oni počuli o divných skutkoch, ktoré učinil Hospodin. V knihe proroka Izaiáša čítame: “Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.” Možno sa pýtate, ako to mám robiť? Mám spievať nábožné piesne a žalmy na ulici? Veď by si o mne pomysleli, že nie som normálny! Ospevovať Hospodina medzi národmi neznamená vnucovať každému svoje príbehy. Ale možno dnes stretnete človeka, ktorého niečo trápi. Skúste mu porozprávať, akými rôznymi cestami viedol Hospodin vás, čím všetkým ste museli prejsť a že to všetko malo svoj zmysel a cieľ. Porozprávajte mu o veľkých veciach, ktoré učinil s vami Hospodin.