Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. augusta 1999

Ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného? Na svete neexistuje človek, ktorý by sa ničoho nebál. “Nebojsovia” sú iba v rozprávkach. Je mnoho vecí, ktoré nás ľakajú. Ale najčastejšie v nás vyvolávajú strach ľudia. Bojíme sa ísť večer tmavou ulicou, veď denne počúvame o násilnostiach a krutostiach, ktoré ľudia robia. Bojíme sa, keď niekto neznámy zazvoní pri našich dverách. Nie sú to však len cudzí ľudia, ktorí v nás vyvolávajú strach. Mnohí sa boja dokonca aj vlastných známych - nevieme byť úprimní a otvorení, bojíme sa povedať, čo si skutočne myslíme. Bojíme sa, že nás naši najbližší sklamú. Tak je celý náš život vyplnený strachom. Do tejto našej situácie však zaznieva Hospodinovo slovo: “Neboj sa, lebo ja som s tebou.” Pán Boh miluje človeka, preto nám ponúka svoju pomoc a požehnanie. Je to práve nesmierna Božia láska, ktorá vyháňa strach. Každý, kto sa obracia s dôverou k Bohu, môže žiť bez strachu.