Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. augusta 1999

Ja, Hospodin, som strážcom vinice, každú chvíľu ju zalievam. Dňom i nocou ju strážim. Mnohým ľuďom sa zdá, že Hospodin sa o tento svet nestará. Stvoril ho síce, ale viac sa oň nezaujíma. A keď sa pozeráme okolo seba, čo všetko sa v tomto svete deje, ani sa týmto názorom nedivíme. Veď denne počúvame o vojnách, násilnostiach, prepadoch, vraždách, o prírodných katastrofách, chorobách, epidémiách, haváriách. Keď vezmeme toto všetko do úvahy, dovolí si niekto ešte tvrdiť, že Pán Boh sa o tento svet stará? Áno, je to Biblia. Na mnohých miestach sa môžeme dozvedieť, že Hospodin sa stará o svoje stvorenie. Stará sa o tento svet, ako sa vinohradník stará o svoju vinicu. To sú povzbudzujúce, zároveň však aj varujúce slová. Dobrý vinohradník totiž každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí a stará sa o ňu. Ale ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. Dobré ovocie budeme prinášať vtedy, keď zostaneme v Ježišovi Kristovi, lebo On je vínny kmeň a my sme ratolesti.