Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. augusta 1999

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Každý človek túži po tom, aby netrpel núdzu, aby mal všetkého dostatok. Mnohí sa snažia dosiahnuť ešte aj viac - chcú mať nielen dostatok všetkého, ale dokonca nadbytok. Chcú si pokojne žiť. Ale môže nadbytok vniesť do života človeka pokoj? Je bohatstvo zárukou šťastia? Nie je? Ten, ktorý chce nájsť pravý pokoj, šťastie a lásku, musí ich hľadať nie v hmotnom bohatstve a majetku, ale v Bohu. Alebo ako to vyjadruje Ježiš Kristus vo svojej Kázni na hore: “Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi!” Hľadať poklady v nebi znamená dôverovať Hospodinovi, spoľahnúť sa na to, že On vie, čo potrebujeme a že sa o nás stará ako dobrý Pastier o svoje ovce. V jednej svojej modlitbe prosia Židia Hospodina, aby im dával len toľko, koľko potrebujú - aby nemali málo a nemuseli žobrať, ale aby nemali ani priveľa a aby nespyšneli. Kto sa spolieha na Hospodina, ten nebude mať nedostatku.