Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. augusta 1999

Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, ale boj sa svojho Boha. Hovorí sa, že škodoradosť je najúprimnejšia radosť. Verím, že to nie je pravda, ale táto veta predsa len opisuje jednu veľmi zlú, ale pritom častú ľudskú vlastnosť - ako sa človek vie tešiť zo škody druhého. Nejedného človeka doslova zahreje pri srdci, keď vidí iného človeka, ako spadne, ako trpí. Nejedného človeka poteší, keď vidí niekoho, komu sa nedarí, alebo sa mu niečo pokazí. To je tá naša ľudská škodoradosť a priznajme si, že aj my sami sme ju už pocítili. Aj nám už aspoň trochu rozohriala srdce. Škodoradosť je však vlastnosť, ktorú Hospodin nenávidí. Lebo škodoradosť odporuje láske. Ten, ktorý sa teší z nešťastia iného, ktorý dokonca sám pripravuje inému nešťastie, ten svojho blížneho nemiluje. Pán Boh však chce, aby sme si navzájom pomáhali, aby sme sa radovali zo šťastia a z úspechov našich blížnych. Máme sa ujímať práve tých slabých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Tak konal Ježiš Kristus a my máme nasledovať Jeho príklad.