Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. augusta 1999

Toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Zákony, zákony, zákony. Koľké poznáme, koľké určujú náš každodenný život. A koľké určujú náš život napriek tomu, že ich ani nepoznáme. Naše ľudské zákony, pravidlá určujú naše správanie sa. Toto smieš, toto nie, toto sa patrí, toto sa nepatrí, toto musíš, toto nemusíš. Možno sme si ani nevšimli, ako pevne sú tieto ľudské konvencie uložené v našich mysliach a srdciach. Hospodin však určil pre vnútro človeka - pre jeho srdce i hlavu - svoj zákon. Zákon, ktorý radikálne mení a upravuje celý náš život, všetko naše správanie. Zákon, ktorý prebúdza v nás lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť voči všetkým našim blížnym. Zákon lásky, ktorý nás má meniť a určovať naše správanie aj dnes.