Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. augusta 1999

Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. Ako by sme dnes mohli definovať, kto je rozumný človek? Je to ten, ktorý má aspoň jednu vysokú školu alebo ten, ktorý sa aj bez škôl vie obracať vo svete? Je to ten, ktorý sa “nestratí” vo svete? Alebo je to ten, ktorý dokáže vždy využiť všetky príležitosti? Je rozumný ten, ktorý venuje celý svoj život práci v cirkvi? Je ním ten, ktorý nevynechá ani jedno bohoslužobné stretnutie? Hospodin hľadí z nebies, aby videl, kto je rozumný, čo hľadá Boha. Rozumný podľa Božích pravidiel je ten, kto počas svojho života hľadá Boha. Ako však hľadať Boha? - Vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána Ježiša Krista. Cesta ku poznaniu Boha vedie práve tadiaľto. Tým, že sa budeme snažiť čo najlepšie poznať samotného Ježiša Krista. Z Jeho milosti budeme môcť Jeho slovami usmerňovať svoj život.