Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. augusta 1999

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť, Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Milostivý a láskavý Bože, denne nám hriešnikom odpúšťaš všetky naše hriechy a chceš, aby sme si aj my navzájom odpúšťali. Premôž naše tvrdé srdcia, aby sme boli voči sebe navzájom milosrdní a aby sme žili z Tvojho odpustenia. Pane, urob ma nástrojom Tvojho pokoja, aby som preukazoval lásku, kde sa ľudia nenávidia, aby som odpúšťal, kde sa urážajú, aby som spájal, kde je hádka, aby som prebúdzal nádej, kde trýzni zúfalstvo, aby som rozsvecoval svetlo, kde vládne temnota, aby som prinášal radosť tam, kde trápi starosť. Pane, nedaj, aby som usiloval, o to, aby som bol potešený, ale aby som potešoval, aby mne rozumeli, ale aby som ja rozumel, nie aby som bol milovaný, ale aby som miloval. Lebo ten, kto dáva seba, prijíma, kto zabúda na seba, nachádza, kto odpúšťa, tomu bude odpustené a kto umiera, ten precitne k večnému životu (František z Assisi).