Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. augusta 1999

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! Bože môjho spasenia, nauč ma radovať sa. Daj, aby som každý deň uvažoval o Tvojich dobrodeniach, aby moja duša nezabudla ani na jediné. Spomínam na minulé dni, daj mi vidieť stopy toho, ako si bdel nad mojim srdcom, keď nedávalo na seba pozor. Daj, aby som Ti dobrorečil, aby som Teba chválil za všetky dary milosti, ktorými si ma zahrnul. Daruj mi srdce, ktoré bude vďačné za všetko, čo si mi dal. Nech moja duša jasá v Tebe, môj Spasiteľ, aby mala podiel na Tvojej láske.