Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. augusta 1999

Tvoje slnko už nezapadne a tvoj mesiac nebude ubúdať, lebo Hospodin bude tvojím večným svetlom. Skúsili ste už niekedy prejsť pár krokov so zavretými očami? V našom svete je mnoho ľudí, ktorí musia takto prežiť celý svoj život. Ich oči nevidia a ich svet je zahalený v tme. Ak chcú prežiť, museli sa naučiť poznávať svet okolo seba bez pomoci zraku. Predsa však, keby sa naskytla možnosť, aby ich oči boli zdravé, určite by neváhali ju využiť. Svet bez svetla je ochudobnený o mnoho pekných vecí. Nebezpečenstvo života v tme sa však netýka iba ľudí s poškodeným zrakom. Označenie “život v tme” môže niesť aj život človeka, ktorý má oči v poriadku. Aj so zdravými očami môže človek žiť v tme. Život v sebectve a pýche je životom v tme. Ak vidíme vždy iba svoje vlastné problémy, svoje vlastné úspechy. Ak sa vieme spoľahnúť iba na svoje ľudské sily. Náš Boh nám ponúka možnosť života vo svetle. Ježiš Kristus hovorí: “Ja svetlo som prišiel na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.” Ak je Hospodin naším svetlom, nemusíme sa báť žiadnej tmy. Náš život v každej chvíli presvetľuje Jeho láska a Jeho milosť. Nemusíme sa báť ani minulosti, ani budúcnosti. Môžeme s odvahou žiť každý deň znovu vo svete Božej lásky, nad ktorou ani slnko, ani mesiac nezapadá.