Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. augusta 1999

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies a požehnaj svoj ľud, Izrael. Pane, žijeme z Tvojej lásky a z Tvojho požehnania. Daj, aby sme žili zodpovedne pred Tebou a daruj Tvoje požehnanie pre naše konanie. Buď aj dnes pri nás so svojim naprávajúcim požehnaním, aby cesta nášho života viedla k správnemu cieľu. Bože, otvor naše oči a zmysly, aby sme spoznali, kto sme. Bože, otvor naše oči a duše, aby sme videli, kde trpia naši blížni a kde potrebujú pomoc. Bože, otvor naše oči a rozum, aby sme spoznali svoje úlohy v tomto svete. Božie požehnanie nech je s nami.