Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. augusta 1999

Vzdajte česť nášmu Bohu! Večný Otče môjho života, chválim a ctím Ťa, pre Tvoju dokonalú múdrosť a dokonalú dobrotu, pre lásku, ktorou miluješ všetkých ľudí, pre lásku, ktorou miluješ mňa, pre slávnu a tajomnú príležitosť môjho života, pre to, že so mnou zostávaš so svojím Duchom, za všetky dary, ktoré Tvoj Duch dáva, chválim Ťa a ctím, Pane môj. Hoci moja modlitba skončí skoro, prosím, nedaj, aby som na Teba zabudol počas dňa. Daj, nech mi z tejto chvíľky pokoja vzíde svetlo, nech mi je daná radosť a sila, ktoré by so mnou zostávali po celý deň a udržali ma čistého v myslení, umierneného a pravdivého v reči, verného a usilovného v práci, pokorného pri posudzovaní seba samého, čestného a šľachetného pri styku s ostatnými, nezabúdajúceho, že som naveky Tvojím dieťaťom. Bože, bol si útočišťom našich otcov počas mnohých pokolení, buď dnes mojím útočišťom v každej chvíli a za všetkých okolností. Veď ma, keď na mňa príde temnota a pochybnosti. Buď mojou silou vo chvíli skúšky. Poteš moje srdce svojim pokojom, skrze Ježiša Krista, môjho Pána. Amen.