Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. augusta 1999

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami. Zostať stáť, nie je pre dnešného uponáhľaného človeka takmer mysliteľné. Stáť, by znamenalo zaostať za tými, čo sú pred nami, už by sme ich nedostihli. Len Boží pohľad - jeho plán pre náš život je iný. Len ten, kto zastane, kto si uvedomí, odkiaľ prichádza a kam ide - kam sa rúti s davom, len ten uvidí spásu Hospodinovu. Kto “nemá čas” zastať, ten prebehne, minie Božie zasľúbenia a Ním práve na tomto životnom úseku pripravený životný plán - onen stredobod - zmysel života, ku ktorému každý z nás beží - ku ktorému dôjdeš, len keď zastaneš, aby si počul a videl, čo pre teba pripravil Boh.