Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. augusta 1999

Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou. Mojžiš bol človek veľmi skromný, uvedomoval si svoje možnosti, poznal hranice svojich obdarovaní. A takým ľuďom, skromným a pokorným, platí prísľub Božej prítomnosti a pomoci. Blahoslavený človek, ktorý pozná a uvedomuje si, že nie je génius - ani od neho nie je závislý zdar budovania Božieho kráľovstva. Vie, že je nástrojom v ruke Božej a nie majstrom. S takým nástrojom - s takými ľuďmi Boh môže tvoriť a tvorí divy, ako to vidíme aj v zázračnom vyslobodení Izraela z Egypta. On chce byť s tebou aj dnes, neboj sa, ak úlohy pred tebou sa zdajú byť priveľké.