Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. augusta 1999

Obráť sa teda pomocou na svojho Boha, zachovávaj lásku a právo, a očakávaj stále na svojho Boha! Luther tento verš z proroka Ozeáša (12,7) prekladá: “Obráť sa k svojmu Bohu!” Je to Božia výzva k obráteniu skrze proroka pre Izrael i pre nás. Na svojich bludných cestách si klátený ako trstina vo vetre - raz sem a raz zase tam. Pevnú pôdu vo víre sveta možno nájsť len v Bohu. U Neho je utíšenie a istota. Sám z vlastných síl sa však k Bohu nevrátiš. Ako tá stratená ovca z podobenstva (L 16,4-6). A preto prišiel Pán Ježiš, aby hľadal a spasil to, čo bolo zahynulo. Len On ťa môže obrátiť k sebe, pôsobením svojho Svätého Ducha. Pros Ho o to! Nezabudni, že obrátenie k Nemu má niečo do činenia s láskou, právom a milosrdenstvom.