Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. augusta 1999

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinu! Každý z nás najradšej pozerá a skúma cudzie cesty. Kritika je hádam najpríjemnejšia činnosť prirodzeného človeka. Božie slovo nás však vyzýva k sebakritike, lebo len tak poznáme vlastnú stratenosť pred Bohom. Nič nám nepomôže, keď poznáme chyby a poklesky iných a svoje prehliadneme - nepoznáme. Kto skúma seba úprimne na modlitbe, ten spoznáva svoje hriechy a z celého srdca úprimne volá: “Bože, buď milostivý ku mne hriešnemu!” Skúmať sa môžeš v tichom zamyslení, ale najlepšie sa preskúmaš v dennom víre života, v stretávaní s blížnymi a problémami života.