Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. augusta 1999

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Slúženie dvom pánom - to bola a zostala dodnes chronická choroba človeka. V nedeľu sedieť “pod kazateľňou” a v týždni s kamarátmi svorne “na besede” v krčme. Alebo predražovať tovar v obchode. Ten “druhý Pán” môže mať mnohé podoby a mnohé mená. Je to všetko, čo nie je v súlade s Božou vôľou prejavenou v Biblii. Kto číta Božie slovo, poznáva za “nevinnými zábavami” a spôsobom sveta označovaným “tak to robia všetci”, tvár toho druhého Pána, ktorý sa aj nám žiaľ časom môže stať bohom. Mamonou.