Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. augusta 1999

Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Kralickí bratia výraz “Hospodin sa ma ujme” prekladajú: “Hospodin ma k sebe privinie”. Oba výrazy vyjadrujú pevnú dôveru v Božiu nesmiernu lásku k opustenému, osamotenému človeku. S kým je Boh, ten nikdy nie je na svete opustený, i keby bol hoci v pustatine alebo v neznámom meste, lebo Božia láska prevyšuje tú najväčšiu pozemskú lásku, lásku rodičov k deťom. To nie sú len básnické slová. To Boh dokázal tým, že svojho Syna Pána Ježiša poslal na kríž, aby nás vykúpil z hriechov a smrti. Božia láska, to je to najväčšie na svete. Boh ju dokazuje podnes každý deň, predovšetkým voči tým, ktorí žijú skrze Neho.