Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. augusta 1999

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem! Všetky zemské kráľovstvá, vlády a ríše raz zaniknú. Historici nás o tom dostatočne poučujú. Zanikli Chaldejci, Alexander Veľký, Napoleon i Stalin. “Tisícročná” nemecká hitlerovská ríša trvala 12 rokov. Ale kráľovstvo nášho Pána nikdy nezanikne, bude trvať na veky vekov! To je pre príslušníkov tohoto Božieho kráľovstva veľké povzbudenie a posilnenie. Neupíšu svoju dušu nijakej pominuteľnej strane, ktorá sľubuje “raj na zemi”. Toto Božie kráľovstvo nie je z tohoto sveta. My prosíme: “Príď kráľovstvo Tvoje.”. A veríme, že príde a zo-stane na večné veky.