Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. augusta 1999

Ajhľa, ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke. Obraz o hrnčiarovi a hline sa v Biblii vyskytuje často. Je to obraz o krehkosti a nemohúcnosti človeka. Samotná hlina je mŕtva hmota. Keď však túto hlinu vezme do ruky Majster - hrnčiar, nadobudne tvar, stane sa nádobou. Aj ten najnepatrnejší človek, keď sa poddá rukám nebeského Hrnčiara, stane sa užitočným v Jeho kráľovstve. Pod Jeho dotykom stáva sa zo zapierajúceho Petra - svedok Ježiša Krista a z nepriateľa Božích detí Saula - apoštol Pavel - misionár medzi pohanmi. Poddaj sa vôli Božej, urobí z teba krásnu nádobu na ozdobu svojho domu!