Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 1999

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Čítať ďalej: Streda, 01. septembra 1999

Štvrtok, 02. septembra 1999

Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. septembra 1999

Piatok, 03. septembra 1999

Z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Čítať ďalej: Piatok, 03. septembra 1999

Sobota, 04. septembra 1999

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Čítať ďalej: Sobota, 04. septembra 1999

Nedeľa, 05. septembra 1999

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. septembra 1999

Pondelok, 06. septembra 1999

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka!

Čítať ďalej: Pondelok, 06. septembra 1999

Utorok, 07. septembra 1999

Budeš sa rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, ... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.

Čítať ďalej: Utorok, 07. septembra 1999

Streda, 08. septembra 1999

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Čítať ďalej: Streda, 08. septembra 1999

Štvrtok, 09. septembra 1999

Hospodin sám pošle pred tebou anjela.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. septembra 1999

Piatok, 10. septembra 1999

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Čítať ďalej: Piatok, 10. septembra 1999