Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 1999

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.

Register to read more...

Štvrtok, 02. septembra 1999

Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha.

Register to read more...

Piatok, 03. septembra 1999

Z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Register to read more...

Sobota, 04. septembra 1999

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím.

Register to read more...

Nedeľa, 05. septembra 1999

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré.

Register to read more...

Pondelok, 06. septembra 1999

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka!

Register to read more...

Utorok, 07. septembra 1999

Budeš sa rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, ... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána.

Register to read more...

Streda, 08. septembra 1999

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Register to read more...

Štvrtok, 09. septembra 1999

Hospodin sám pošle pred tebou anjela.

Register to read more...

Piatok, 10. septembra 1999

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Register to read more...

KALENDÁR