Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. septembra 1999

Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha. V našich chrámoch i domácnostiach ubúda spevu. Voľakedy naši starí otcovia vydržali v pôste spievať 37, 50, 51 aj 55-veršové piesne. Dnes nám je viac ako trojveršová pieseň dlhá. O spievaní (vlastne nespievaní) v domácnostiach radšej pomlčím. Prečo takýto stav? Preto, že “nemáme čas” alebo z iného dôvodu? Nie je naše srdce chudobnejšie a ochudobňované o spev, ktorý je druhou (ďalšou) modlitbou? Odpovedzme si na túto otázku úprimne, bez zábran. Určite tu zohráva svoju úlohu aj jednomyseľnosť, či nejednomyseľnosť podľa Ježiša Krista. Postupujme jednomyseľne aj pri piesni.