Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. septembra 1999

Z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova. Tieto slová 71. Žalmu sú starozmluvným vyznaním viery vo večný život. Pravdaže, podľa miery vtedajšieho poznania. Až príchodom a zvesťou Pána Ježiša máme svoju vieru pevne založenú na Ňom, o ktorom evanjeliá a apoštolovia svedčia, že: “Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina (prvý v poradí) z umretých” (1Kol 15,20). A: “Ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás” (2Kor 4,14). Táto viera udržala vo vernosti všetkých martýrov a posilňovala tých, čo boli vo väzení pre meno Pána Ježiša. Viera vo večný život je znak, bez ktorého žiadny “kresťan” nie je kresťanom. Veríš v život večný a tešíš sa naň?