Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. septembra 1999

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Keď sa nám často zdá, že nás Boh opustil, že nemáme na svete nikoho, komu by sme vyliali svoje srdce - položili ubolenú hlavu, aj vtedy a zvlášť vtedy, platí Božie zasľúbenie, že On na nás nezabudol. Lebo to zdanlivé “opustenie” je len obláčik, ktorý pod slnkom prelieta, aby sme si uvedomili, že po mraku a temnote prichádza jas. Boh nás má vo svojej evidencii a nikto, ak len nie my sami, nás z tejto Božej evidencie nevymaže. To krátke opustenie je a býva len skúškou, ako keď sa matka skryje pred svojím dieťaťom len preto, aby ju hľadalo. Môžeme si byť istí, že nás napokon s veľkým milosrdenstvom zhromaždí. Len Mu pevne dôveruj aj dnes.