Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. septembra 1999

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka! Svoj život často prirovnávame k ceste. Nie každá cesta je rovnaká. Kvalitnú cestu vieme oceniť. Vodičom pomáha dobré značenie a dopravné značky. Duchovnými značkami na životnej ceste sú Božie prikázania. Múdry Šalamún nepodáva len svoje myšlienky, ale vychádza z Božích prikázaní. V Prísloviach, v 7. kap. vystríha pred cudzoložstvom. - Pán Ježiš vysvetľuje Božie prikázania novým spôsobom. Nie podľa litery, ale podľa ich ducha - obsahu. Učí nás nielen slovami, ale svojím osobným príkladom. - Šťastný je každý, kto v Ňom našiel životnú Cestu. Každý, kto v Ňom spoznáva večnú a nepremennú Božiu Pravdu. Každý, kto žije s Pánom v časnosti a má nádej na večný nebeský domov. Kristus - náš Život - je Darcom spasenia a večného života. Je jedinou Cestou k nebeskému Otcovi. - EVS 249.