Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. septembra 1999

Budeš sa rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, ... keď ti odpustím všetko, čo si popáchala - znie výrok Hospodina, Pána. Na ceste nášho života je mnoho nerovností - hrbolce pýchy, výtlky rozličných hriechov. Prorok Ezechiel v uvedenej kapitole podáva podobenstvo o nevernej žene - Božom ľude. Opustenú, zavrhnutú a zúboženú ženu pozdvihol, zachránil, obdaril a zamiloval si Hospodin... A predsa stala sa nevernou. Čítanie je priam otrasné! Pán Boh sa chce zľutovať i nad svojím neverným ľudom, pozdvihnúť ho z bahna hriechu. - Novozmluvné svedectvo hovorí o hlbokom páde prvého z učeníkov Pána Ježiša. Peter - SKALA, sľuboval vernosť Pánovi, aj keď by všetci ostatní zlyhali... Trikrát ho zaprel. Teda úplne, vedome. Ohrozenie života neraz vedie k nesmiernemu strachu. Aj život Pánov bol vrcholne ohrozený. Trpiaci Ježiš prosil za vieru ustrašeného Petra. Svojím pohľadom viedol ho k úprimnému pokániu. Pokánie je začiatkom aj našej novej životnej cesty. EVS č. 326.