Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. septembra 1999

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem? Dnešné texty pochopíme lepšie podľa Žalmu 139: “Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, a či vstávam, i moju myšlienku chápeš zďaleka... Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať...?” - Hriešnik chce zatajiť svoju vinu, skryť sa pred Pánom, vyhnúť sa zodpovednosti. Urobili to prarodičia Adam a Eva, ale bezúspešne. O útek sa pokúsil prorok Jonáš. Márne. - Ani falošní proroci v dnešnom prvom texte neujdú pred Hospodinom. On odhalí ich pokrytectvo a neposlušnosť. - Vševedúci a Všadeprítomný je pre nás aj nádejou a záchranou. Pozná našu situáciu. Nemusíme sa báť protivníkov. Náš Pán nás ochráni. On nám pomôže verne a zodpovedne zvestovať evanjelium Pána Ježiša aj v tomto čase. EVS č.241.