Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. septembra 1999

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás. V Písme svätom je mnoho výrokov o ľuďoch a o veciach, v ktorých Pán Boh má alebo nemá záľubu. Prvý text pochopíme v súvise s predchádzajúcim veršom 10: “(Hospodin) nemá záľubu v sile koňa, ani sa nekochá v lýtkach muža.” Kôň ako vojenské zviera znamenal silu. Cudzí bojovníci, pyšní na silu svojej jazdy, boli postrachom pre Izraelcov. Aj lýtka muža znamenajú silu a sebavedomie. Hospodin si obľúbil nie “mocných” a pyšných, ale tých “ktorí sa Ho boja”, teda ctia si Ho celým srdcom a úprimne Mu dôverujú. - V úvode 2. listu Korintským hovorí apoštol Pavel o rôznych prekážkach a protivenstvách, ktoré ich zastihli v Ázii. Boli takí preťažení, že si takmer zúfali. Zachránil ich sám Boh, ktorý vzkriesil svojho Syna z mŕtvych. Apoštol veril, že záchrana života nie je samoúčelná. Nebeský Pán má so svojimi služobníkmi ďalšie plány. Majú verne konať zverenú prácu. - Koľkokrát zachránil nebeský Otec aj náš život, upevnil naše zdravie, podal nám, slabým, svoju vševládnu ruku. Ako od apoštolov - aj od nás čaká vernosť, vytrvalosť v duchovnej službe, horlivosť a úprimnú - priam detskú dôveru. EVS č. 503.