Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. septembra 1999

Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť. Pán Boh rád robí ľuďom dobre. Je to jedna veľmi dobrá správa Biblie. Ako dobrý Otec, On dokonca vie, po čom túžime. Vie to ešte prv, ako Ho prosíme. On vie, o čo Ho chceš dnes poprosiť. A predsa čaká, že Ho poprosíš. Čaká, že svoju prosbu vyslovíš slovami, že sa obrátiš na Neho s dôverou a istotou viery. Možno ti napadne otázka: Prečo mi potom nesplní všetko, čo by som rád. Prečo nerobí dobre všetkým, prečo mi vždy nerobí dobre? On vždy robí dobre. Na vine si je vždy človek. Jednak tým, že odmieta Božiu milosť, jednak tým, že nedbá na Božie pravidlá, jednak že zabúda na svojho Boha. Na vine je narušený vzťah človeka k Bohu pre hriech. Ale náš Boh chce aj tak dobre konať. Preto vystiera k nám ruku v Kristu a skrze Krista ponúka to, čo nám slúži k spáse. On vie často lepšie, čo potrebuješ, ako ty sám. Ďakujme Pánu Bohu za to, že rád robí ľuďom dobre. Prosme Ho, aby nám dával to, čo nám je najpotrebnejšie, totiž spásu.