Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. septembra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh! V Kristu vykonal náš Boh pre svet ľudí skutočne najväčší skutok, dal najväčší dar. Vynašiel a dal liek proti hriechu. Proti najväčšej chorobe, ktorá ničí svet. To nie rakovina a choroby srdca, nie drogy, ale hriech ničí svet ľudí. A jeho hrozná sila a nebezpečenstvo je v tom, že ho ľudia nevnímajú. ""Kde by tam hriech, to len starí a pobožní ľudia hovoria také reči. To sú nezmysly. Čo tam hriech. No, sem-tam urobím nejakú chybu, veď nie sme dokonalí. Ale žeby hriech bol najväčším nebezpečenstvom?"" Najhroznejšia vec na hriechu je tá, že ho ľudia nevnímajú, je akoby utajená choroba. A pritom má v moci ľudský život, milióny životov, ničí a hubí všetko dobré a krásne, predovšetkým ľudskú lásku, všetko obracia naopak. A ľudia nechápu: veď sa usilujeme dobre robiť a napokon je všetko zlé. - Dnes ti Boh ponúka najdrahší liek. Užívaj ho a ponúkaj ďalej. Ten liek vyslobodzuje zo strašnej smrti, umŕtvenosti a urobí ťa schopným pre život lásky i dnes. Hoci sa za lieky neďakuje, my poďakujeme Otcovi nebeskému za ten vzácny a drahý liek na uzdravenie sveta. Prosme Ho, aby chorí hriechom i dnes ten liek prijímali na svoje uzdravenie.