Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. septembra 1999

Hľa, opovrhli mudrci slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť? Keď svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Ľudská múdrosť nevie obsiahnuť Boha, nevie Ho prijať, nevie sa mu podriadiť, lebo je nakazená hriechom pýchy. Preto Boha odmieta a vyvyšuje na vrchol človeka. Ľudská múdrosť vie dokázať aj vymyslieť na jednej strane úžasné veci, a na druhej strane si nevie poradiť s tým, aby národy žili v pokoji a láske. V Kristovi preto začal Boh všetko znovu, daroval novú múdrosť, nebeskú, ktorá ide opačným smerom, ako ľudská. Tá Božia múdrosť je obsiahnutá v evanjeliu o Kristovi. Božia múdrosť je správna, jej obsahom je láska. Ľudská múdrosť môže byť užitočná vtedy, keď sa podriadi Božej. Tí, čo prijali evanjelium o Kristovi, sa stávajú novým stvorením, počiatkom nového rodu, ľuďmi s novým zmýšľaním. Držme sa aj dnes ešte pevnejšie nádeje evanjelia, nech si svet vraví, čo chce. Pre nás je Kristus všetkým: i múdrosťou, i spravodlivosťou, i posvätením, i vykúpením. Ďakujme za múdrosť zhora, ktorá je lepšia ako múdrosť sveta. Prosme, aby táto múdrosť spravovala naše srdcia i mysle, najmä predstavených cirkvi.