Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. septembra 1999

Tvoja reč je rýdza, Tvoj služobník ju miluje. Ráno vstanem a už ma čaká On - môj Pán. Čaká ma v Slove, ktoré má pre mňa na tento deň. Už som to spoznal, že On a jedine On je dôveryhodný, že najlepšie urobí ten, kto si vyvolil Jeho. Kto si Ho vyvolil celým srdcom, nielen čiastočne, nielen na nedeľu, nielen na jednu hodinu, ale pre každý okamih. Najlepšie urobí ten, kto Jemu odovzdá svoj život i svoje starosti a ponechá si len tú jednu lásku - k Nemu. A ku komu by sme aj išli v tomto svete? Koľkí nás už sklamali. Koľkým sme verili, skladali v nich svoje nádeje a napokon sme zistili, že nemajú sily, aby splnili naše očakávania. Sklamali sme aj samých seba. Nie, v tomto svete niet nikoho, ku komu by sme mohli ísť s takou dôverou ako ku Kristovi. Niet nikoho, kto by nás tak úprimne miloval ako On. To i dnes chceme vyznávať, to Mu chceme i dnes povedať. Jeho reč je naozaj príjemná. Ďakujeme Bohu za Ježiša Krista, že máme ku komu ísť v tomto svete. Prosme za všetkých stratených, ktorí ešte nepoznajú cesty k Nemu.