Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. septembra 1999

Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach! To je slovo, ktoré potrebujeme každý deň: On je s tebou, nenechá ťa, neboj sa. On je verný a splní, čo sľúbil. On ťa nenechá, len ak by si ty opustil a zanechal Jeho. Drž sa Ho vierou. Niektorým Jeho cestám, po ktorých nás vedie, celkom nerozumieme. Nerozumieme im hneď. Niekedy ani nevieme, ktoré rozhodnutie by bolo správne, kam ísť, čoho sa držať. Aj tu nám pomáha onen vnútorný hlas našej viery. Sú to naozaj tajomstvá, niekedy je ťažko hovoriť o videní, ktoré sme mali, o vnútornom hlase, ktorý nás volal. Ak veríš, neboj sa nasledovať hlas tvojej viery, hlas, ktorý ťa volá. Najmä vtedy, ak ťa posiela niesť evanjelium. Možno ťa dnes posiela s evanjeliom tam, kde sa ti nechce, máš obavy, či ťa príjmu. Neboj sa, On, ktorý ťa posiela, bude vždy s tebou. Je veľkou vecou mať toto presvedčenie, že ťa volá Boh. Že práve to, čo si urobil, kam si išiel, bola Jeho dobrá vôľa. Zvlášť vtedy, keď sa nedarí, alebo keď máš pochybnosti. Prosme o Božie vedenie v našom rozhodovaní i v rozhodovaní cirkevných predstaviteľov. Aby zvestovatelia evanjelia išli tam, kde ich potrebujú.