Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. septembra 1999

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie,... a bude trvať naveky. Svet má problémy s kráľovstvami. Dnes sa už nevolajú kráľovstvá, ale republiky, štáty a všelijako ináč. Ani nevládnu už králi, ale vo väčšine štátov demokraticky zvolené parlamenty. Problémy a starosti však zostávajú často rovnaké ako v minulosti, alebo aj väčšie. Ľudia stále čakajú, že sa situácia zlepší, že to v štáte a republike pôjde lepšie, že sa ľuďom bude lepšie žiť, že bude menej kriminality, že budú mať kde bývať, čo jesť. Ale problémy ostávajú. Je len jedno kráľovstvo, ktoré má všetky problémy vyriešené, kde vládne pokoj, spravodlivosť a radosť v Duchu Svätom (R 14,17). Kráľovstvo, ktoré bude trvať naveky, nebudú v ňom nijaké prevraty, ani vojny, ani revolúcie. Každý deň ho spomíname: Príď, kráľovstvo Tvoje. Ježiš povedal, že nepríde tak, aby to ľudia pozorovali, lebo už je medzi nami, či dokonca v nás. Aj tak sa dá preložiť text u Lukáša 17,21. Už je tu, blízko. Môže byť v nás a my v ňom. Čím viac žiješ v Kristovi, tým viac si jeho občanom. Nezabudni na to ani dnes. V Kristovi si občan slávneho kráľovstva. Ďakujme za Božie kráľovstvo, prosme o jeho rozhojnenie v nás.