Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. septembra 1999

Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí bremeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Dôvod pre plač sa v našom dnešnom svete nájde veľmi ľahko. Čo citlivejšie srdce, musí plakať nad neľudskosťou niektorých dravých podnikavcov, nad bezohľadnosťou drogových dílerov, nad neverou ľahostajných nemorálne žijúcich ľudí. Bolo by tu riešenie - nevšímať si toto všetko, stať sa bezcitným, necitlivým voči biede sveta, myslieť len na svoju osobnú vieru, svoje “spaseníčko” a vytešovať sa z neho. Tým by sme sa však spreneverili nášmu poslaniu od Boha - byť soľou zeme a svetlom sveta. Radšej posuňme svoj prah citlivosti na hriech čím ďalej, podľa Božích meradiel. Buďme rozčarovaní nad každou zlobou, plačme nad každým nešťastím a robme všetko pre záchranu blížneho. Nebojme sa, našu radosť v Pánovi nám nič nevezme.