Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. septembra 1999

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Keď jazdím po našich cestách, často ma veľmi mrzí spôsob, akým sa prejavujú moji kolegovia vodiči (a občas i ja sám). Naopak, nesmierne ma poteší, ak mi kolega dá znamenie, že ho smiem bezpečne predbehnúť, alebo že smiem dokončiť cúvanie a jemu to nevadí, či podobné láskavosti. Človeka poteší, že ten druhý urobil čosi nad rámec spravodlivosti, nad rámec pravidiel - smerom k lepšiemu. A to je práve Božie chápanie spravodlivosti - byť láskavým k blížnemu. Hoci dnes možno práve nesadáš za volant, máš predsa mnoho možností prejaviť svoju láskavosť nad rámec povinnosti: po ceste do obchodu, pri stretnutí s najbližšími v rodine alebo pri telefonovaní. Dopraj si tú radosť, ktorú spôsobíš svojou láskavosťou - lieči teba i tvoj vzťah k blížnemu.