Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. septembra 1999

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Raz som už bol na súde. Nie ako obžalovaný, ani nie ako svedok, len s po-vinnosťou prijať informáciu o výsledku súdu. Bol to pocit, aký by som nerád zažíval príliš často. Uvažoval som, z čoho vyplýva to nepríjemné chvenie na žalúdku. Pravdepodobne je to zo stretnutia s autoritou. Sudca oblečený v talári, sediaci za stolom nikoho nenechá na pochybách, kto tu povie rozhodné slovo. Niekedy stačí zacitovať paragraf, inokedy zabúcha kladivko. Ak to nestačí, sú tu poriadkové sily, ktoré poriadok určite urobia. - Nedokonalý, no predsa nápomocný obraz pre nebeský súd večnosti. Nikomu z nás to nebude jedno, keď sa tam raz postaví. Autorita, s ktorou sa stretneme, bude ešte len vtedy tá najvyššia. Niet sa viac kam odvolať. Aj ten najzarytejší ateista spozná, kde je pravda. Aj my veriaci si tam poopravíme svoje “najsprávnejšie a najčistejšie” predstavy o Bohu a Jeho spravodlivosti. Som však Bohu nesmierne vďačný za to, že súčasťou Jeho nesmiernej milosti je slovo Pána Ježiša: Kto verí v Neho, nebude súdený (J 3,18). Bez tohto slova a bez Ježišovej milosti by to bolo s nami bledé.