Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. septembra 1999

Hospodin nech ti odplatí,... pretože si prišla hľadať útočište pod Jeho krídlami. Zažil som raz na ceste takú hmlu, že som nedovidel ani na cestu pred kapotou auta. Jediná možnosť ako nezhavarovať, bola otvoriť si okienko a sústredene pozorovať stredovú deliacu čiaru. Kým som sa jej držal, mohol som ísť krokom dopredu. Za žiadnych okolností by som sa vtedy nebol vzdal tej zachraňujúcej čiary, ktorá mi ukazovala správny smer a po dvesto metroch ma vyviedla na trochu bezpečnejší úsek. Diabol zahmlieva život okolo nás a jeho hodnoty tak úspešne, že nám nepomôže hrdo hľadieť dopredu a smelo kráčať vpred. Veľmi často musíme v pokore skloniť hlavu a vyznať - Pane Ježiši, bez Tvojho vedenia - krok za krokom - bez neustáleho skúmania správneho smeru života, by som veľmi rýchlo havaroval. Len treba vedieť, čoho sa držať. Treba vedieť siahať po Biblii a v nej nájsť Ježiša. On nás určite prevedie cez najväčšie hmly starostí a hriechov bez nehody.