Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. septembra 1999

Neboj sa, lebo ja som s tebou! Je nedeľa - deň, keď by sme mali mať čas zvlášť vyhradený pre Pána Ježiša Krista a pre Jeho lodičku - cirkev. Príslušnosť k cirkvi nás sama od seba nezbaví nástrah života ani nebezpečenstva. No cirkev je preto Kristova, lebo je priestorom, ktorý Kristus vytvoril na našu ochranu, na naše útočište práve vo chvíľach nepohody a starostí. Kto by však chcel využívať cirkev len ako záchranné koleso pre havarijné stavy života, musí dať pozor, aby v čase pohody celkom nezabudol, kde tú záchranu má hľadať. Učeníci chodili s Majstrom stále, vždy počúvali Jeho slovo a väčšinou ho aj plnili, alebo sa o to aspoň snažili. Preto, že boli s Kristom stále, aj vtedy, keď im šlo o život, bol Kristus ich pomocou a oporou. Buďme preto s Kristom vždy, zvlášť intenzívne v dnešný deň, ale s rovnakou istotou viery i po celý týždeň.