Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. septembra 1999

On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany. Choroba je ťažká a nepríjemná skúsenosť. Keby chorôb nebolo... I hriech je ťažká a nepríjemná skúsenosť. Nie div, že hriech a choroba majú čosi spoločné. Choroba je jedným z prejavov pominuteľnosti nestálosti tela, vydaného na zánik pre hriech. Ako radi by sme prijali zbavenie sa akýchkoľvek chorôb. Vieme, že príde i taká doba, Písmo o nej hovorí zreteľne v Zjavení 21. Dovtedy však sa nám občas treba učiť žiť s chorobu tak, aby nás nespútavala aj duchovne tak, ako dokáže popútať naše telesné sily. Nato je dobré vedieť, že Ježiš má moc nad nemocou. Stáva sa aj to, že i dnes zasiahne divným uzdravením a tak nás z choroby vytrhne. No niekedy Jeho moc nad nemocou sa má dokázať práve v tom, že sa nad všetky strasti a bolesti choroby prenesieme vo vedomí, že Ježiš je s nami a pomáha nám. Ani našim deťom pri ich výchove neuľahčíme hneď každé bremeno, ktoré im je nepríjemné. Učíme ich prekonávať ťažkosti, povzniesť sa nad ne, hodnotiť ich z nadhľadu. Tak nám i choroba môže niekedy byť prostriedkom, ktorým nás Boh učí brať veci z iného pravdivejšieho pohľadu a prisudzovať im pravý význam. Učí nás pokore, schopnosti prijať službu, učí nás vďačnosti za ten samotný fakt, že On je alfou i omegou všetkého, aj našich telesných slabostí.