Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. septembra 1999

Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Čas od času je dobré spomenúť si na svojho farára, seniora či biskupa, nielen ako na súčasť cirkevnej štruktúry, ale prosto ako na človeka. I farár (senior, biskup) má svoje prílivy a odlivy vo viere. Možno sa roky o čosi snažil a nevidí konkrétne výsledky. Možno výsledky naozaj neprišli, možno sa len nesprávne pozerá, možno nenašiel odvahu začať inde a ináč. V každom prípade služobník na vinici Pánovej potrebuje nesmierne veľa duchovnej podpory z modlitieb veriacich a v prvom rade od samého Pána Ježiša. Veď je to v konečnom dôsledku len človek. Na to by mali pamätať všetci, ktorí radi svojich farárov zbožňujú, obdivujú a nevidia na nich poškvrny i tí, ktorí na nich nevidia nič dobrého. Ak je farár prvý medzi seberovnými, potom je ľahšie pochopiť ťarchu jeho zodpovednosti, potom je ľahšie čosi z jeho zodpovednosti vziať na seba, aby jemu zostalo viac času na vlastný duchovný život. Tak možno predísť mnohým rozčarovaniam a pádom ako na strane farárov, tak na strane zboru. Bez Ježišovej pomoci viera každého z nás zaniká. Prosme Ducha Svätého, nielen za svoju vieru, ale aj za rast viery ľudí slúžiacich nám ako naši predstavení.