Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. septembra 1999

Zo súženia som vzýval Hospodina; Hospodin vyslyšal ma, keď mi uľavil. Slová, slová, slová. O súžení a vytrvalosti v ňom sa tak dobre rozprávajú slová, kým súženie samo nedoľahne a nezhodí nás na kolená. Písmo nám však radí: jedni druhých bremená znášajte... Tieto slová možno pochopiť aj trochu v širšom význame: Je dobré nájsť vo svojom okolí ľudí, ktorí bremená života už veľakrát znášali a obstáli. Je dobré počúvať ich, a tak sa nechať posilniť vo viere. Je dobré dať takýmto ľuďom priestor na biblickej hodine, v zborovom časopise, pri stretnutí mládeže, alebo celkom anonymne počas kázne vo vypovedanom príklade zo života. Skúsenosťou konkrétnych ľudí sa totiž slová menia na skutočnosť. Velebné myšlienky Biblie sa menia na reálnu silu Božiu a my ostatní si uvedomujeme, že s Hospodinom sa dá vytrvať v súžení. Nezabudni - ak vytrváš a obstojíš, nechváľ seba, ale chváľ opäť Toho, ktorý ti pomohol.