Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. septembra 1999

Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Jedna čerstvá šoférka mala vo zvyku úplne spomaliť pred každou zákrutou a pred vrcholom kopca. Odôvodnila to tým, že nevie, kam tá cesta vedie ďalej. To je síce pravda, no netreba zabúdať, že cestu stavali ľudia, ktorí ju robili zjazdnou a bezpečnou. Ak by zákruta bola priostrá a kopec za vrcholom nebezpečný, upozorňovala by na to dopravná značka. Treba len trochu skúseností a dôvery, že projektant naplánoval cestu správne. Akékoľvek obavy zo smerovania našej životnej cesty môžu ísť bokom, ak sa vydáme na cesty života podľa značiek Ježiša Krista. To, že máme Krista za projektanta a vodcu našich životných ciest, nás ešte nezbavuje povinnosti - po tých cestách kráčať a prekonávať i všetky ich namáhavé a ťažké úseky. No kto sa drží značiek, dosiahne cieľ. Neodbočme dnes ani na chvíľu od Ježišovej cesty.