Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 11. septembra 1999

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 12. septembra 1999

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.

Register to read more...

Pondelok, 13. septembra 1999

Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť.

Register to read more...

Utorok, 14. septembra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh!

Register to read more...

Streda, 15. septembra 1999

Hľa, opovrhli mudrci slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Register to read more...

Štvrtok, 16. septembra 1999

Tvoja reč je rýdza, Tvoj služobník ju miluje.

Register to read more...

Piatok, 17. septembra 1999

Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Register to read more...

Sobota, 18. septembra 1999

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie,... a bude trvať naveky.

Register to read more...

Nedeľa, 19. septembra 1999

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Register to read more...

Pondelok, 20. septembra 1999

Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí bremeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

Register to read more...

KALENDÁR