Slovak Czech English German Polish

September

Sobota, 11. septembra 1999

Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 11. septembra 1999

Nedeľa, 12. septembra 1999

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. septembra 1999

Pondelok, 13. septembra 1999

Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre činiť.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. septembra 1999

Utorok, 14. septembra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečim vás z vášho odpadlíctva! Ajhľa, my prichádzame k Tebe, lebo Ty si Hospodin, náš Boh!

Čítať ďalej: Utorok, 14. septembra 1999

Streda, 15. septembra 1999

Hľa, opovrhli mudrci slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Čítať ďalej: Streda, 15. septembra 1999

Štvrtok, 16. septembra 1999

Tvoja reč je rýdza, Tvoj služobník ju miluje.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. septembra 1999

Piatok, 17. septembra 1999

Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!

Čítať ďalej: Piatok, 17. septembra 1999

Sobota, 18. septembra 1999

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie,... a bude trvať naveky.

Čítať ďalej: Sobota, 18. septembra 1999

Nedeľa, 19. septembra 1999

Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. septembra 1999

Pondelok, 20. septembra 1999

Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí bremeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. septembra 1999